Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 

PROJEKTY EFS

"Agencja Szkoleniowa ASK.pl" ma kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

Europejski Fundusz Społeczny - EFS (European Social Fund - ESF) - jeden z Funduszy strukturalnych, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia:

  1. aktywna polityka rynku pracy,
  2. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
  3. kształcenie ustawiczne,
  4. adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości,
  5. wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Zobacz więcej: www.efs.gov.pl

DOŚWIADCZENIE: