Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 

CZŁONKOSTWO W PKPP Lewiatan

W 2007 roku, z ramienia Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, "Agencja Szkoleniowa ASK.pl" wstąpiła w poczet firm Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tym samym, stała się jedną z 3 tysięcy firm zrzeszonych w organizacji, której głównym celem jest zabieganie o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców i reprezentowanie ich głosu na forum Unii Europejskiej.

POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH

W 1998 roku część członków Polskiej Rady Biznesu doszła do wniosku, że kończy się czas, kiedy to interesy przedsiębiorców i pracodawców mogą być reprezentowane przez przypadkowe bądź elitarne stowarzyszenia czy też izby o minimalnych uprawnieniach. Postanowiono powołać do życia konfederację pracodawców, i to prywatnych, o charakterze wybitnie eksperckim, zdolnej do wykorzystania wszystkich uprawnień jakie wynikają z organizacji pracodawców. Szybko powstały cztery branżowe związki pracodawców prywatnych: mediów i reklamy, banków i instytucji finansowych, przemysłu spożywczego oraz konsultingu, które zawiązały Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych.

DLACZEGO "LEWIATAN"?

28 października 2004 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych przejęła tradycję przedwojennego Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan i dołączyła do swojej nazwy słowo "Lewiatan".

"15 grudnia 1919 roku został powołany do życia Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów. "Robotnik" (pismo PPS-u - przyp. red.) powitał nową organizację jako legendarnego Lewiatana, który się wyłonił z odmętów morskich. A ponieważ namyślaliśmy się właśnie nad adresem telegraficznym nowej instytucji - chętnie adoptowaliśmy tę nazwę. I tak z przekory losu narodził się Lewiatan, którego ojcem chrzestnym nadającym mu to imię stał się organ PPS" - wspominał Andrzej Wierzbicki, prezes CZPPGHiF, czołowy reprezentant i rzecznik kół gospodarczych odradzającej się Polski.

Członkami PKPP Lewiatan są związki pracodawców (branżowe i regionalne), federacje związków pracodawców i inne zrzeszenia organizacji działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy.

Zobacz więcej:

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - www.wzpp.org.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl