Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

1. SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • osobowość i wizerunek handlowca
  • przygotowanie do spotkania handlowego
  • kompetencje komunikacyjne (w tym: nawiązywanie kontaktu oraz poprawna komunikacja z klientem stałym)
  • mowa ciała
  • taktyki werbalne i elementy NLP gwarantujące osiągnięcie celów sprzedażowych (w tym: parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, podsumowania, pytania otwarte i zamknięte)
  • wzorcowe prowadzenie rozmowy handlowej (powitanie, nawiązanie/ podtrzymywanie kontaktu, analiza potrzeb klienta, techniki aktywnej sprzedaży, pożegnanie)
  • typy klienta oraz sposoby obsługi każdego z osobna
  • sposoby radzenia sobie z klientem trudnym
  • podstawy asertywności w kontakcie z klientem trudnym

CEL SZKOLENIA: przygotowanie do wykonywania pracy handlowca, nabycie nowych umiejętności sprzedażowych i utrwalenie posiadanych (w przypadku handlowców praktyków), efektywniejsze radzenie sobie z różnymi typami klienta.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, studia przypadków, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje, gry.
CZAS TRWANIA: od 14 h (2 dni szkoleniowe)

powrót