Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

10. MYŚLENIE STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU ORAZ TWÓRCZE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW BIZNESOWYCH.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
 • strategie sukcesu firmy
 • metody planowania strategicznego
 • macierz SWOT
 • metody portfelowe
 • pięć sił Portera
 • czynniki wzmacniające i osłabiające pozycję przetargową przedsiębiorstwa
 • marketing mix
 • polityka personalna
 • taktyki zarządzania zasobami ludzkimi
 • etapy procesu twórczego rozwiązywania problemów (identyfikacja problemu biznesowego, odkrywanie celów, odkrywanie faktów, odkrywanie problemu, odkrywanie pomysłu, odkrywanie rozwiązania, odkrywanie oceny pomysłu)
 • analiza ok. 20 technik: techniki redefinicji, analiza wieloczynnikowa, metoda drabiny, analiza przyczyny i skutku, listy kontrolne, burze mózgów itd.
CEL SZKOLENIA: rozwój kreatywności kadry kierowniczej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, studia przypadków,ćwiczenia.
CZAS TRWANIA: 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót