Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

11. SZKOLENIE OUTPLACEMENTOWE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • warsztat umiejętności interpersonalnych: analiza profilu osobowości, analiza profilu zawodowego, autoprezentacja oraz komunikacja werbalna i niewerbalna
  • analiza współczesnego rynku pracy
  • sposoby efektywnego poszukiwania pracy
  • źrodła informacji przydatnych osobie poszukującej pracy
  • tworzenie wzorcowych dokumentow aplikacyjnych
  • typy rozmów kwalifikacyjnych
  • wzory najlepszych odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
  • opracowanie IPD indywidualnego planu działania
CEL SZKOLENIA: aktywizacja zawodowa osób objętych zwolnieniami grupowymi lub indywidualnymi.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, burza mozgów, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje, gry, testy predyspozycji zawodowych.
CZAS TRWANIA: od 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót