Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

12. RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • natura stresu
  • typy osobowości podatnej na stres
  • czynniki warunkujące odporność na stres
  • sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • techniki relaksacyjne w praktyce
CEL SZKOLENIA: wiedza dotycząca zapobiegania stresowi oraz praktyka radzenia sobie ze stresem.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, ćwiczenia relaksacyjne, test objawów stresu.
CZAS TRWANIA: 7 h (1 dzień szkoleniowy)


powrót