Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

2. ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z KLIENTEM TRUDNYM.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • style społeczne w komunikowaniu się
  • podstawy asertywej komunikacji
  • priorytety asertywności
  • przejawy asertywności
  • błyszczenie
  • asertywność fizyczna i asertywność werbalna
  • techniki asertywnej komunikacji (w tym: asertywne zwroty, pięciostopniowa skala ochrony granic, zdarta płyta, odmowa, prośba)
  • kompetencje komunikacyjne (parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, informacje zwrotne, podążanie, klaryfikacja, podsumowania, pytania otwarte i zamknięte)
  • typy klienta trudnego oraz aserytwne sposoby radzenia sobie z nim.

CEL SZKOLENIA: nauka asertywnego komunikowania się w relacji z różnymi typami klienta trudnego.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, studia przypadków, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje, symulacja multimedialna.
CZAS TRWANIA: od 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót