Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

3. NEGOCJACJE - SZTUKA OSIĄGANIA WYTYCZONYCH CELÓW.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • przygotowanie do negocjacji
  • style negocjacji
  • taktyki negocjacyjne
  • etapy negocjacji
  • przebieg negocjacji (podział ról w zespole, rozpoczęcie, negocjacje właściwe, wykorzystywanie technik komunikacji, przełamywanie impasu, zakończenie
  • negocjacji)
  • psychologia spotkań biznesowych
CEL SZKOLENIA: nauka budowania konstruktywnych relacji z partnerami biznesowymi.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, studia przypadków, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje, gry, filmy.
CZAS TRWANIA: od 14 h (2 dni szkoleniowe)

powrót