Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

4. AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK W BIZNESIE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • dresscode
  • autoanaliza kolorystyczna
  • taktyki autoprezentacyjne
  • motywy, normy i pułapki autoprezentacyjne
  • radzenie sobie z niepowodzeniami autoprezentacyjnymi
  • makiawelizm
  • elementy PR menagera.
CEL SZKOLENIA: samoświadomość w kreowaniu wizerunku biznesowego menagera oraz pracownika działu obsługi klienta.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, studia przypadków, ćwiczenia, filmy.
CZAS TRWANIA: 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót