Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

5. POPRAWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ W FIRMIE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA:
 • komunikacja interpersonalna
 • spójny model komunikacji
 • delegowanie obowiązków
 • przyjmowanie poleceń
 • taktyki niewerbalne (mowa ciała, strefy dystansu)
 • taktyki werbalne (parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, informacje zwrotne, podążanie, podsumowania, pytania otwarte i zamknięte)
 • komunikowanie: zmian, obaw, zagrożeń, sukcesów
 • podstawy asertywej komunikacji
 • priorytety asertywności
 • przejawy asertywności
 • błyszczenie
 • asertywność fizyczna i asertywność werbalna
 • techniki asertywnej komunikacji (w tym: asertywne zwroty, pięciostopniowa skala ochrony granic, zdarta płyta, odmowa, prośba)
CEL SZKOLENIA: wzorcowa i efektywna komunikacja, umiejętność delegowania obowiązków.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, gry, testy asertywności i stylu komunikowania.
CZAS TRWANIA: 7 h (1 dzień szkoleniowy)


powrót