Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

6. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
  • wystąpienia publiczne - krok po kroku
  • przygotowanie merytoryczne
  • efektywna komunikacja ze słuchaczami
  • komunikacja interpersonalna
  • kanały przekazu informacji
  • sposoby radzenia sobie z tremą
  • świadomość popełniania błędów.
CEL SZKOLENIA: przygotowanie do realizacji samodzielnych wystąpień publicznych.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, odgrywanie ról, ćwiczenia, symulacje.
CZAS TRWANIA: od 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót