Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 
Bez Tytułu

7. PLANOWANIE ORAZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:
 • obawy i mity dotyczące zarządzania czasem
 • dzienny rytm wydajności człowieka (krzywa REFA, presja czasu, autoanaliza wykorzystania czasu, szacowanie czasu)
 • złodzieje czasu i metody walki z nimi (odkładanie, przyjmowanie obowiązków, podróże, poczta elektroniczna, praca z dokumentami, zebrania, tabela złodzieji czasu, szef, itd.);
 • poprawne definiowanie celów - motywujące do aktywnego ich osiągania
 • określanie celów (żywotne, dające możliwości, ogólnie sprzyjające)
 • rodzaje celów (długo, krótko i średnioterminowe) - zasada SMART;
 • plusy i minusy różnych typów narzędzi planowania
 • planowanie i monitorowanie czasu
 • ustalanie priorytetów (pilne, niepilne, ważne, nieważne);
 • warunki dobrej organizacji pracy
 • błędy w zarządzaniu czasem: zmarnowany dzień w pracy = problemy;
 • wykorzystanie technik zarządzania czasem (20/80, Eisenhower, Paret, ABCD, Salami);
 • składowe sukcesu (asertywność, prawa asertywności, asertywna odmowa, samodzielność i współpraca w grupie);
 • delegowanie zadań (wskazówki, przygotowanie do i metody delegowania, analiza zadań, wybór pracownika, zlecanie i kontrola, przegląd powykonawczy)
 • zarządzanie czasem prywatnym (cele osobiste, równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym, poszanowanie energii własnej).
CEL SZKOLENIA: samodzielność w efektywnym zarządzaniu czasem.
METODY SZKOLENIOWE: wykład, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, gry.
CZAS TRWANIA: 14 h (2 dni szkoleniowe)


powrót