Firma
Misja
Projekty EFS
Członkostwo w PKPP Lewiatan
Firmy partnerskie
Oferta szkoleniowa
Doradztwo zawodowo-personalne
Zarządzanie projektami
Kontakt
 

DORADZTWO ZAWODOWO-PERSONALNE

DORADZTWO ZAWODOWE
........................ klientem bezpośrednim jest osoba bezrobotna/ pracownik.

"Agencja Szkoleniowa ASK.pl" specjalizuje się w zawodowym doradztwie kryzysowym. Tym samym, najbliższe firmie są projekty outplacementowe realizowane w ramach zwolnień grupowych. Ich głównym celem jest łagodzenie skutków masowych likwidacji miejsc pracy oraz przygotowanie kadry kierowniczej do przeprowadzania restrukturyzacji zatrudnienia.
Doradztwo zawodowe jest procesem pomagającym klientom w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samych w kontekście środowiska oraz współczesnego rynku pracy. Doradztwo zawodowe to uwrażliwianie na realistyczny wybór i zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. Koncentruje się ono na pomaganiu jednostkom zdrowym psychicznie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i sytuacyjnych.

DORADZTWO PERSONALNE
........................ klientem bezpośrednim jest firma/ instytucja/ organizacja.

Drugą specjalizacją "Agencji Szkoleniowej ASK.pl" jest doradztwo personalne, czyli określanie potencjału zawodowego pracownikow oraz rekrutacja i selekcja personelu. Doradztwo takie jest działalnością krotkotrwałą lub długotrwałą, opartą na teorii, profesjonalną, regulowaną przez standardy etyczne i prawne. Koncentruje się ono na pomaganiu menagerom zarządzającym zasobami ludzkimi w rozwiązywaniu problemów kadrowych.

OFERTA DORADZTWA ZAWODOWO-PERSONALNEGO

  • diagnoza potrzeb szkoleniowych
  • diagnoza potencjału zawodowego
  • diagnoza potencjału osobowościowego
  • tworzenie ścieżek kariery zawodowej
  • rekrutacja i selekcja
  • Assesment Centre
  • outplacement
  • couching